Sukhmani Sahib

From Encyclopedia of Sindhi
Jump to: navigation, search
Aa dis Aaj Guru khe
Jag guru ke parnam
satguru sri gurdev khe 
namaskar ridham

Simram kar tun, simran kar tun
Simran sa sukh paahende
Simram kar tun, Simram sa kasht kalesh mithaide
Simram kar tun ik saaheb jo jeko jagat ka niyro
kei unjo Simran kan tha, Sahesa nalan varo ha

Shastra ke hi Simartiun padhanda, Disanda vedha puran quran khadin
Sabni jo tathv ikro aahe, jeko aaye paan dhani
ikro pal jo Aum aahed khe, hirdya ke saan vandai tho
unji mahima gaye na saghbhi, oonche padh khe paaye tho
Daata tuhinji darshan ji abhilasha jinkhey aaye apaar, 
tin Santan je suibata mein shala Nanak mukh jo they udaar
Sukhmani aahey sukh jo amrut, amrut aahey Hari jo naam
Santan khey sukh they toh haasil, paaye unanjo man vishraam ||

Saaheb jo kar simran tun Simran saa jun na paahindey
Saaheb jo kar simran tun jaamji chot na hargiz khaindey
Saaheb jo kar simran tunSSSS Simran sa kaal bhadi vendo
Saaheb jo kar simran tun dushman bhi tunhijo dafa theendo
Saaheb jo kar simran tun simran sa mushkil they aasan
Saavdan thi nishdin rahendey bandha nirbhaya bhaj bhagwan
Saaheb jo kar simran tun simran sa na khauf khaindey
Saaheb jo kar simran tun simran sa kasht mithaindey
Simran kar tun Simran sa tho saad sangat jo sang miley
naam je rang mein rang ji vendhey nanak uththo rang miley||
Saaheb jo kar simran hardam ridh sidh nav nidh paindhey
dhyan dhyan budh haasil the... harja shaan vadhaindey
Saaheb jo kar simran jhenjo simran jap tap bhakti aa
dil ma  doorr dukh thindey, simran mein aeri shakto aa
Saaheb jo kar simran tun bandha simran tirth jo ishnaam
Saaheb jo kar simran tun dargaah mein paain maan aein shaan
Saaheb jo kar simran tun sirman sa shukr karey zeehandey
Saaheb jo kar simran tun jeevan jo jag jog disandey XX
Simrey jo hi saaheb kha Simran ji shkati paaey to
aheran bhaktan je charan mein nanak seesh nivaey tho||
Saaheb jo kar simran tun Simran aa jag mein aalakaar
Saaheb jo kar simran tun simran sa theendo bedo paar
Saaheb jo kar simran poori aasha trishna poor thiye
Simran saa hi dil mein  peda suz pooz ko noor thiye
Saaheb jo kar simran bandha kav kaal jo naa khahinde
Saaheb jo kar simran munn-jiu muraad paahindey
Saaheb jo kar simran dil ma dhuida dukh door thiye
amrut roopi naam sa hardam tunijo man barpoor thiye
Jin santan khe paak zuban they Narayan jo aaye naam
...ahedan santan khe parnaam
Saaheb jo kar simran jeke dhan paaye dhanwan thiyan
Saaheb jo kar simran jeke tihinthy prapat ke shaan thiyan
Saaheb jo kar simran jeke kaphool se insaan thavan
Saaheb jo kar simran jeke duniya vardhan thiyan
Saaheb jo kar simran jeke hargiz na thiyan mohataaz
Saaheb jo kar simran jeke raja banji kan tha raaj
Saaheb jo kar simran jeke kin jo sukh mein vaas thiye
Simran sa abh naasi banjan, kadiyen naas thiye
Simran se hi kantha jag mein jinkey raazi rahmaan
Saaheb jo kar simran jeke ...upkaar
Saaheb jo kar simran jeke naam sa thinda they balhaar
Saaheb jo kar simran jeke munh ma jinje maniya nikran
munn jo sukh they jinkey haasil dukh kha daata khen rakhey
Saaheb jo kar simran jeke munn they jinji jeet rahey
Saaheb jo kar simran jeke nirmal jinji reet theiye
Saaheb jo kar simran jeke behad anand pahentha
Saaheb jo kar simran jeke rabh khe vejo pahentha
Santan je krupa sa aahin diyan e raat ja sujaag hue
Nanak thin jo bhaag bhalo aa pehanja bhala bhaag hue

Saaheb jo kar simran sabhiyee munn ja matlab pahinde
Simran kar tun Simran sa chinta jee chot na kahinde
Saaheb jo kar simran tun un daata gun gaahinde
Saaheb jo kar simran jeke un saaheb mein paan samaide
Saaheb jo kar simran tun ik chanchal jo ik jaaye rahey
Saaheb jo kar simran mun jo kamal khadin anand thiye
Simran kar tun unhad ji jhankaar budhan chahin tho
Simran kar tun anant sukh sa sukhi thiyan je chahin tho
Simran kan tha je hi jinke meher kare simrahey tho
Nanank jinke sharan pave tho hardam sees nivaye tho

Naam khe jiyan jiyan simriyo santan theeyan theeyan ooha mashoor thiya
Simrey Simrey ved banayu gyaan sa jeke barpoor thiya
Jin Jin simriyo tin tin pato||
Data sidh te sadhjan
Neech ke simrey saheb khe ja oonchi padvi haasil kan
Duniya kayam simran sa ahey Dharti kayam simran sa ahey 
Jenjo hath har gaal mein aaye thenjo simran kar munn sa
Sarjanhar khe simran khatir aahe peda thi kio sansar
Simran kar tun simran mein khud paane vasey toh nar aakar
jin they maalik meher kai jin maalik ke hi gyaato aa
nanak guru kha shabad vathi tin simran jo padh paato aa

Geenan ja dukh door kar, dyaani dyaan haar
sharan peey-khe saath de, nanak nir aakar

Jag mein jhenjo maa na pee aheyn mitra britha na yaar aa
Naam theeye aadhar unhaijo naam bina aadhar na aa
Umar jadhyen they thi poori, yamdoot achan tha kan tha tang
Sang na unandum halendo koi, naam jo naalo halando sang
Sir they achey jadyen ranj musibata, mushkil munh dekharey thi
naam jo naalo door karey dukha bhakti mushkil taarey ti
bahusaagar ma taran katin ha punhey daan hazara kajan
ikadey Hari jo naam toh taarey, paap hazare door thiyan
gurmukh gurja suyabet je mukh mein satnaam jo naam japidon raho
nanak simrey sukh kar haasil, dukh ahyen darda katindo raho!!
Duniya sadiya jo raja bhi, duniya mein dukh paaye toh
sohi sukh toh maane jeko, naam jape andiyaye toh
kehi bandhan kehi kurna, kehi faasiyun kehi fanda
jaap kandha jagdisha jo jeke, tin ja aaja theenda bandha
rang bhi rangi maaya ka rang sukh, keena bhujaye sangda pyaas
amrut roopi naam je jalsa, mithey thi munn ji saari tiras
jeko akelo aayo aa, thanke akelo vando aa
sang hari jo naalo halando, sang uo hi halanro aa
aedo naam visare shoto, naam sa neev lagaye bandha
nanak gur ja vachan budi, jap naam param gat paaye bandha
sahesey mahun vaarey jobhi kiyan vetaro aa
naam jo naalo mukhti dhekhe naam prabhu jo nyaaro aa
vighan hazaare vikh vikh khe, e raah rukna bhooq pavan
naarayan je naale saan unja veda paar thiyan
jeehan ahen maran jo ghero bhandey ke pheray toh
naam japan sa joorn anokho paaye toh
munn tey gandh gunaahan jo saaf thiye kiyan mero munn
paap paye tar paap    saahib ik jo kun simran
oat alag ji vath tun bandha, Ram naam jo laghandey 
santan jo sang nanak sa kar, anmol aahey santan jo sang!!

munzil okhi pand parey jitey, jaaye milan je kohan ji
un manzil mein murakh poonji naam simran ji
munzil okhi pand parey e vata tehy aae kaari bhaata
..deepak roshan tunhji vaat
munzil okhi pand parey
diyanan toh ik diyaan vaaro, diyaane toh ayen sunare toh
munzil okhi pand parey jith tezz tikhi ussa saarey thi
naam jo naalo chavan karey uth chavan ooha thaarey thi
munzil okhi pand parey